Menue

Paino ABC

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa.

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

  • Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet
  • Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen
  • 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg
  • Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine
  • Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus on [merkin] pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä [merkin] toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten.

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: 10 * (n + L). jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg."

Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Vario-istuin on vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka, joka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.

Jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla ja läpinäkyvästi antaa sinulle tietoa painokysymyksistä myyntiasiakirjoissamme (tulostettuna ja digitaalisesti), käytämme lainsäädännössä mainittuja käsitteitä. Ne on määritelty 6.7.2022 lähtien etenkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/535 (aiemmin: asetus (EU) nro 1230/2012). Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 on saatavilla eri EU-kielillä osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535